Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Metrobüs Hattı AGT Metro Değişimi

AGT lastik tekerlekli metro sisteminin tüm Türkiye’de kullanım ve yaygınlaştırılması çalışmalarımızın önemli aşamalarından bir örnek. Metrobüs hattını durdurmadan AGT sistemi ile değiştirerek, metrobüsün kapatisesini
3 kat arttırma projesi.

Müze Projeleri

Tüm Türkiye’de ve Anadolu’da yakın-uzak geçmişimize yönelik tüm tarihsel süreçleri gelecek nesillere aktarmak için müzeler yapıyoruz.